Type, or paste vào ô bên trái nghen, đcm.
Mụctiêu zảnzị: chuyển dấu nguyênâm "â, ă, ê, ô, ơ, ư" vào con chữ "ʌ, я, є, ø, ə, w".